преглед

на търг

2500-2351

Търг 2500-2351 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 17019

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, бк, здб, бл, гбр, трп, брз, ак

Дървесина (м³): Едра: 1218, Средна: 894, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 654, ОЗМ: 0

Общо: 2796м³

Начална цена: 109703.40 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 5485 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване