преглед

на търг

2730-2349

Търг 2730-2349 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1736

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 75, Средна: 220, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 41, ОЗМ: 2

Общо: 373м³

Начална цена: 13834.00 лв.

Стъпка: 277 лв.

Гаранция: 692 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване