преглед

на търг

2347-2346

Търг 2347-2346 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1609-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, дрш

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 298, ОЗМ: 4

Общо: 302м³

Начална цена: 20787.63 лв.

Стъпка: 208 лв.

Гаранция: 1039 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване