преглед

на търг

2347-2345

Търг 2347-2345 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1712

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 45, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 8, ОЗМ: 3

Общо: 76м³

Начална цена: 3623.18 лв.

Стъпка: 36 лв.

Гаранция: 181 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване