преглед

на търг

2347-2344

Търг 2347-2344 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 81, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 5

Общо: 134м³

Начална цена: 6013.50 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 301 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване