Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2347-2344

Търг 2347-2344 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 81, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 5

Общо: 134м³

Начална цена: 6013.50 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 301 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване