преглед

на търг

2730-2343

Търг 2730-2343 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1732

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 227, Средна: 12, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 370, ОЗМ: 91

Общо: 706м³

Начална цена: 35338.00 лв.

Стъпка: 707 лв.

Гаранция: 1767 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване