преглед

на търг

2730-2342

Търг 2730-2342 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1727

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 372, Средна: 62, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 107, ОЗМ: 5

Общо: 550м³

Начална цена: 26824.00 лв.

Стъпка: 536 лв.

Гаранция: 1341 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване