преглед

на търг

2730-2341

Търг 2730-2341 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1726

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 87, Средна: 4, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 263, ОЗМ: 44

Общо: 408м³

Начална цена: 19286.00 лв.

Стъпка: 386 лв.

Гаранция: 964 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване