преглед

на търг

2730-2340

Търг 2730-2340 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1725

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 512, Средна: 60, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 255, ОЗМ: 38

Общо: 868м³

Начална цена: 47523.00 лв.

Стъпка: 950 лв.

Гаранция: 2376 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване