преглед

на търг

2730-2339

Търг 2730-2339 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1724

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 557, Средна: 43, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 356, ОЗМ: 80

Общо: 1055м³

Начална цена: 56129.00 лв.

Стъпка: 1123 лв.

Гаранция: 2806 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване