преглед

на търг

2730-2338

Търг 2730-2338 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 204, Средна: 47, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 228, ОЗМ: 39

Общо: 532м³

Начална цена: 25770.00 лв.

Стъпка: 515 лв.

Гаранция: 1289 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване