преглед

на търг

2730-2337

Търг 2730-2337 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 209, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 694, ОЗМ: 173

Общо: 1082м³

Начална цена: 49723.00 лв.

Стъпка: 994 лв.

Гаранция: 2486 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване