преглед

на търг

2500-2336

Търг 2500-2336 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 17041

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 284, Средна: 23, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1320, ОЗМ: 20

Общо: 1647м³

Начална цена: 64086.50 лв.

Стъпка: 645 лв.

Гаранция: 3204 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 17:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване