преглед

на търг

2950-2015

Търг 2950-2015 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1500-8

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 0

Общо: 32м³

Начална цена: 2137.00 лв.

Стъпка: 42 лв.

Гаранция: 107 лв.

Първа дата: 07.06.2016, 14:00

Втора дата: 14.06.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване