преглед

на търг

2500-2334

Търг 2500-2334 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 1738

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 224, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 186, ОЗМ: 20

Общо: 432м³

Начална цена: 19806.10 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 990 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване