преглед

на търг

2500-2333

Търг 2500-2333 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 17037

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, здгл, бк, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 1779, Средна: 292, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 2034, ОЗМ: 180

Общо: 4304м³

Начална цена: 195145.80 лв.

Стъпка: 1960 лв.

Гаранция: 9757 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване