преглед

на търг

2500-2332

Търг 2500-2332 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 1735

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, брз

Дървесина (м³): Едра: 403, Средна: 329, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 944, ОЗМ: 50

Общо: 1734м³

Начална цена: 54057.90 лв.

Стъпка: 545 лв.

Гаранция: 2703 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване