преглед

на търг

2500-2331

Търг 2500-2331 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 1734

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 428, Средна: 121, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 133, ОЗМ: 20

Общо: 705м³

Начална цена: 28384.30 лв.

Стъпка: 285 лв.

Гаранция: 1419 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване