преглед

на търг

2500-2330

Търг 2500-2330 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 17032

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 393, ОЗМ: 0

Общо: 393м³

Начална цена: 14207.00 лв.

Стъпка: 145 лв.

Гаранция: 710 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване