преглед

на търг

2782-2313

Търг 2782-2313 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1725

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 78, Средна: 138, Дребна: 37

Дърва (м³): За огрев: 28, ОЗМ: 51

Общо: 332м³

Начална цена: 15230.00 лв.

Стъпка: 305 лв.

Гаранция: 762 лв.

Първа дата: 04.04.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване