преглед

на търг

2782-2312

Търг 2782-2312 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1724

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 113, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 24

Общо: 262м³

Начална цена: 10543.00 лв.

Стъпка: 211 лв.

Гаранция: 527 лв.

Първа дата: 04.04.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване