преглед

на търг

2782-2311

Търг 2782-2311 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1722

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 749, Средна: 155, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 86, ОЗМ: 133

Общо: 1138м³

Начална цена: 72886.00 лв.

Стъпка: 1458 лв.

Гаранция: 3644 лв.

Първа дата: 04.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване