преглед

на търг

2782-2310

Търг 2782-2310 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1721

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 274, Средна: 106, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 38, ОЗМ: 21

Общо: 449м³

Начална цена: 27626.00 лв.

Стъпка: 553 лв.

Гаранция: 1381 лв.

Първа дата: 04.04.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване