преглед

на търг

2782-2309

Търг 2782-2309 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1719

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 147, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 113

Общо: 351м³

Начална цена: 14100.00 лв.

Стъпка: 282 лв.

Гаранция: 705 лв.

Първа дата: 04.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване