преглед

на търг

2782-2308

Търг 2782-2308 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 583, Средна: 102, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 327, ОЗМ: 58

Общо: 1078м³

Начална цена: 58721.00 лв.

Стъпка: 1174 лв.

Гаранция: 2936 лв.

Първа дата: 04.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване