преглед

на търг

2700-2297

Търг 2700-2297 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1627-С-1/ 1628-С-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 161, Средна: 81, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 30

Общо: 272м³

Начална цена: 18511.89 лв.

Стъпка: 370 лв.

Гаранция: 926 лв.

Първа дата: 30.03.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване