преглед

на търг

2790-2296

Търг 2790-2296 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1716

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 149, Средна: 314, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 22, ОЗМ: 11

Общо: 514м³

Начална цена: 26563.00 лв.

Стъпка: 266 лв.

Гаранция: 1328 лв.

Първа дата: 29.03.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване