Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2790-2295

Търг 2790-2295 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1715

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 201, Средна: 198, Дребна: 40

Дърва (м³): За огрев: 62, ОЗМ: 15

Общо: 516м³

Начална цена: 28894.00 лв.

Стъпка: 289 лв.

Гаранция: 1445 лв.

Първа дата: 29.03.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване