преглед

на търг

2790-2295

Търг 2790-2295 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1715

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 201, Средна: 198, Дребна: 40

Дърва (м³): За огрев: 62, ОЗМ: 15

Общо: 516м³

Начална цена: 28894.00 лв.

Стъпка: 289 лв.

Гаранция: 1445 лв.

Първа дата: 29.03.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване