преглед

на търг

2790-2294

Търг 2790-2294 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1713

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 252, Средна: 329, Дребна: 72

Дърва (м³): За огрев: 184, ОЗМ: 47

Общо: 884м³

Начална цена: 42164.00 лв.

Стъпка: 422 лв.

Гаранция: 2108 лв.

Първа дата: 29.03.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване