преглед

на търг

2790-2293

Търг 2790-2293 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1712

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 132, Средна: 376, Дребна: 74

Дърва (м³): За огрев: 142, ОЗМ: 48

Общо: 772м³

Начална цена: 33800.00 лв.

Стъпка: 338 лв.

Гаранция: 1690 лв.

Първа дата: 29.03.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване