преглед

на търг

2840-2290

Търг 2840-2290 - ДГС КРЕСНА

Обект No. 1725

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 77, Средна: 382, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 65, ОЗМ: 32

Общо: 579м³

Начална цена: 33707.00 лв.

Стъпка: 674 лв.

Гаранция: 1685 лв.

Първа дата: 30.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване