преглед

на търг

2960-2289

Търг 2960-2289 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1620-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 67, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 22

Общо: 101м³

Начална цена: 8781.10 лв.

Стъпка: 236 лв.

Гаранция: 439 лв.

Първа дата: 28.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване