преглед

на търг

2960-2286

Търг 2960-2286 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1610-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 302, Средна: 39, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 73

Общо: 427м³

Начална цена: 39805.83 лв.

Стъпка: 1194 лв.

Гаранция: 1990 лв.

Първа дата: 28.03.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване