преглед

на търг

2800-2276

Търг 2800-2276 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 412, Средна: 285, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 80, ОЗМ: 61

Общо: 843м³

Начална цена: 42007.00 лв.

Стъпка: 840 лв.

Гаранция: 2100 лв.

Първа дата: 22.03.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване