преглед

на търг

2800-2275

Търг 2800-2275 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1713

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 0, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 411, ОЗМ: 1

Общо: 419м³

Начална цена: 17283.00 лв.

Стъпка: 346 лв.

Гаранция: 864 лв.

Първа дата: 22.03.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване