преглед

на търг

2800-2274

Търг 2800-2274 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 397, Средна: 1036, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 328, ОЗМ: 43

Общо: 1842м³

Начална цена: 69525.00 лв.

Стъпка: 1391 лв.

Гаранция: 3476 лв.

Първа дата: 22.03.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване