преглед

на търг

1090-4761

Търг 1090-4761 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 22106

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 195, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 331, ОЗМ: 0

Общо: 558м³

Начална цена: 16812.00 лв.

Стъпка: 168 лв.

Гаранция: 841 лв.

Първа дата: 18.01.2022, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

19.01.2022

Договор

21.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.01.2022