преглед

на търг

1090-4760

Търг 1090-4760 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 22105

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 117, ОЗМ: 0

Общо: 117м³

Начална цена: 5031.00 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 525 лв.

Първа дата: 18.01.2022, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

19.01.2022

Договор

24.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.01.2022