преглед

на търг

1090-4759

Търг 1090-4759 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 22104

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, ак

Дървесина (м³): Едра: 122, Средна: 134, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 1064, ОЗМ: 0

Общо: 1347м³

Начална цена: 42438.00 лв.

Стъпка: 424 лв.

Гаранция: 2122 лв.

Първа дата: 18.01.2022, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

19.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.01.2022