преглед

на търг

2500-4758

Търг 2500-4758 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 22015

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 222, Средна: 300, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 136, ОЗМ: 0

Общо: 694м³

Начална цена: 33729.00 лв.

Стъпка: 337 лв.

Гаранция: 1686 лв.

Първа дата: 21.01.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

27.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.01.2022