преглед

на търг

2500-4756

Търг 2500-4756 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 22013

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 176, Дребна: 42

Дърва (м³): За огрев: 690, ОЗМ: 0

Общо: 999м³

Начална цена: 43700.00 лв.

Стъпка: 437 лв.

Гаранция: 2185 лв.

Първа дата: 21.01.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

27.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.01.2022