преглед

на търг

2070-4754

Търг 2070-4754 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 2206

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, цр, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 284, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 429, ОЗМ: 7

Общо: 791м³

Начална цена: 29901.41 лв.

Стъпка: 299 лв.

Гаранция: 1495 лв.

Първа дата: 18.01.2022, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

20.01.2022

Договор

27.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.01.2022