преглед

на търг

2070-4753

Търг 2070-4753 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 2205

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, цр

Дървесина (м³): Едра: 47, Средна: 227, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 41, ОЗМ: 1

Общо: 331м³

Начална цена: 11864.13 лв.

Стъпка: 119 лв.

Гаранция: 593 лв.

Първа дата: 18.01.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

20.01.2022

Договор

27.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.01.2022