преглед

на търг

2070-4752

Търг 2070-4752 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 2204

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, ак

Дървесина (м³): Едра: 969, Средна: 675, Дребна: 58

Дърва (м³): За огрев: 551, ОЗМ: 51

Общо: 2304м³

Начална цена: 115501.00 лв.

Стъпка: 1155 лв.

Гаранция: 5775 лв.

Първа дата: 18.01.2022, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2021