преглед

на търг

2800-2273

Търг 2800-2273 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1710

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 524, Средна: 294, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 846, ОЗМ: 140

Общо: 1828м³

Начална цена: 80869.00 лв.

Стъпка: 1617 лв.

Гаранция: 4043 лв.

Първа дата: 22.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване