преглед

на търг

2777-4751

Търг 2777-4751 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2209

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 201, Средна: 713, Дребна: 33

Дърва (м³): За огрев: 149, ОЗМ: 10

Общо: 1106м³

Начална цена: 48460.00 лв.

Стъпка: 484 лв.

Гаранция: 2423 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

22.01.2022

Договор

17.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.01.2022