преглед

на търг

2777-4750

Търг 2777-4750 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2206

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 218, Средна: 135, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 100, ОЗМ: 49

Общо: 517м³

Начална цена: 28842.00 лв.

Стъпка: 288 лв.

Гаранция: 1442 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

21.01.2022

Договор

17.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.01.2022