преглед

на търг

2730-4720

Търг 2730-4720 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 2201

Дата на публикуване: 18.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 481, Средна: 241, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 85, ОЗМ: 1

Общо: 835м³

Начална цена: 75376.00 лв.

Стъпка: 754 лв.

Гаранция: 3769 лв.

Първа дата: 13.01.2022, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2021

Документация за провеждане на търг

18.12.2021

Проекто-договор

18.12.2021

Протокол от проведен търг

17.01.2022

Договор

14.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.01.2022