преглед

на търг

2600-4749

Търг 2600-4749 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 2205

Дата на публикуване: 18.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 518, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 166, ОЗМ: 0

Общо: 754м³

Начална цена: 25313.00 лв.

Стъпка: 253 лв.

Гаранция: 1266 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2021

Документация за провеждане на търг

18.12.2021

Проекто-договор

18.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022