преглед

на търг

2600-4748

Търг 2600-4748 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 2204

Дата на публикуване: 18.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 153, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 95, ОЗМ: 0

Общо: 284м³

Начална цена: 11382.00 лв.

Стъпка: 114 лв.

Гаранция: 569 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2021

Документация за провеждане на търг

18.12.2021

Проекто-договор

18.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022